fbpx

Algemene Voorwaarden

CrossFit Geldrop is een onderneming welke staat ingeschreven in het handelsregister onder de naam 040XFIT VOF.

 

 

Door akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden geeft u toestemming aan de vestiging waar u uzelf inschrijft, respectievelijk 040XFIT VOF met incassant ID NL43ZZZ773699710000. 0m opdrachten van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van 040XFIT. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving direct contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Met het accepteren van de algemene voorwaarden verklaart u nadrukkelijk kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden, huisregels en betalingsafspraken van 040XFIT en zich hieraan te zullen houden. Het lidmaatschap eindigt pas als na de overeengekomen contractperiode wordt opgezegd zoals omschreven in onze algemene voorwaarden. Het lidmaatschap eindigt dus, los van het feit of u wel of niet traint, niet automatisch!

– Opzeggen kan na het contractueel afgesproken termijn, met een opzegtermijn van 1 maand.

– Opzeggen kan in de SportBit-app of via het volgende mailadres: info@crossfit-geldrop.nl. Vermeld duidelijk uw voor- en achternaam. Stoppen vindt plaats na de afgesproken looptijd van het abonnement plus een maand opzegtermijn als dit is ingesloten bij de overeenkomst welke is aangegaan. Mailen geeft dus geen garantie tot direct stoppen.

– Na opzegging zal 040XFIT de persoonsgegevens wissen, tenzij u nadrukkelijk toestemming verleent de gegevens te bewaren.

– U dient zelf zorg te dragen voor een probleemloze betaling.

– Indien 040XFIT twee opeenvolgende termijnen geen betaling heeft ontvangen is het volledige resterende bedrag opeisbaar en zal een incassobureau ingeschakeld worden. De kosten hiervan komen voor uw rekening.

– Tijdens vakantie, ziekte of verzuim wordt de contributie doorbetaald.

– Het abonnement pauzeren is alleen mogelijk met een bewijs van blessure. Het abonnement kan gepauzeerd worden met een maximum van 3 maanden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een afspraken kaart waarop naam en geboortedatum staat vermeld, overige persoonlijke gegevens kunnen onleesbaar worden gemaakt in verband met de privacy. Bent u na 3 maanden nog steeds niet in staat om te sporten, dan dient u opnieuw een aanvraag te doen. Hier bent u zelf verantwoordelijk voor.

– 040XFIT is niet aansprakelijk voor verlies, schade en/of diefstal van uw eigendommen en/of lichamelijk letsel in en om de vestiging van 040XFIT. 040XFIT kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld.

– Openingstijden en prijzen kunnen te allen tijden gewijzigd worden. 040XFIT behoudt zich het recht voor tarieven te indexeren/wijzigen met een maximum van 7%.

– De gestelde weektarieven zijn indicatief. 040XFIT factureert per maand. De maandelijkse tarieven zijn, ten gunste van de klant, lager dan de optelsom van de weektarieven over 52 weken.

– De persoonlijke gegevens van leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van 040XFIT gebruikt.

–  Uw medische gegevens worden opgeslagen. Denk hierbij aan een blessure die u heeft, zodat wij hier rekening mee kunnen houden tijdens de begeleiding. Bij inschrijving verleent u hiervoor ook toestemming.

– Onze Privacy Verklaring is te vinden op onze website: www.crossfit-geldrop.nl/privacy-statement

– Abonnementen zijn niet overdraagbaar aan derden!

– Bij 040XFIT is voor u en onze veiligheid cameratoezicht aanwezig. Dit om vandalisme, diefstal en ongewenste handelingen van uw en uw bezittingen te voorkomen.

– Sporten kan bij 040XFIT vanaf 12 jaar oud. Wel moet er toestemming zijn van (een) ouder(s)/verzorg(st)er.

– Inschrijven kan alleen online en verloopt via de mail. Jongeren jonger dan 16 jaar dienen toestemming te hebben van (een) ouder(s)/verzorg(st)er.

– Op uw vestiging van 040XFIT kan getraind kan worden buiten bemande uren, de zogeheten Open Box.  Trainen in de Open Box kan alleen als u alle Fundamentals doorlopen heeft en u een 040XFIT abonnement geniet met onbeperkte toegang. Trainen tijdens deze onbemande uren is geheel op eigen risico.

– Hoewel onze trainers met grote zorg streven naar een zo veilig mogelijke sportomgeving en zijn onze instructeurs en 040XFIT V.O.F. niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel, zowel fysiek als mentaal.

Credits

– Credits worden toegekend bij elk abonnement. Credits zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Elke maand krijgt u nieuwe credits toegewezen, afhankelijk van het soort abonnement. Credits van de vorige maand gaan verloren en worden niet mee genomen naar de opvolgende maand. 

Wanneer u een workout inboekt kost dit een credit. U kunt to 1 uur van te voren annuleren zonder dat uw credit verloren gaat. Annuleert u binnen het laatste uur voorafgaand aan de workout dan gaat uw credit verloren. Klanten welke met een onbeperkt abonnement wel inboeken op workouts, maar niet aanwezig zijn, krijgen een officiële waarschuwing. Wanneer de klant zich niet houdt aan de waarschuwing en blijft inplannen zonder aanwezig te zijn, behoudt 040XFIT het recht de klant te weigeren, af te boeken uit de les en/of het contract van de klant met directe ingang te ontbinden.

Huisregels

– Bij het betreden van de box gaat u akkoord met de huisregels van 040XFIT;

– De aanwijzingen van het personeel dienen strikt opgevolgd te worden;

– Dranken mogen alleen in een afgesloten fles/bidon meegenomen worden;

– Roken en het gebruik en/of verspreiden van verboden middelen is ten strengste verboden;

– Etenswaren zijn niet toegestaan in de sportruimten;

– Bellen en fotograferen is niet toegestaan in de sportruimten;

– Verkoop- en/of promotieactiviteiten zijn niet toegestaan zonder toestemming van 040XFIT;

– Wij raden u aan om waardevolle spullen thuis te laten;

– Het is verplicht schone en gepaste (geen slippers of sandalen) sportschoenen en gepaste sportkledij te dragen;

– Gebruik apparatuur alleen voor de daarvoor bestemde doeleinden;

– Na training alle materialen terugleggen op de daarvoor bestemde plaatsen en zelf schoonmaken;

– Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd;

– Ongewenste en/of gewenste intimiteiten bij 040XFIT worden niet getolereerd en indien noodzakelijk wordt er bij overtreding van de huisregels aangifte gedaan bij de politie; bij het niet naleven van de huisregels behoudt 040XFIT zich het recht voor om uw lidmaatschap te beëindigen.