fbpx

Privacy Statement

Ons websiteadres is: https://www.crossfit-geldrop.nl

Deze Privacy Verklaring heeft toepassing op de volgende partij:

 

040XFIT VOF

KvK: 77369971

 

CrossFit Geldrop handelt onder de hierna te noemen naam: 040XFIT

 

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we deze verzamelen

 

1.     040XFIT is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals deze worden verzameld bij uw lidmaatschap genoemd op de website www.crossfit-geldrop.nl. In deze privacyverklaring beschrijven wij op welke wijze wij met uw persoonsgegevens omgaan. Door een lidmaatschap af te sluiten met 040XFIT gaat u akkoord met de hier vermelde verwerking van uw persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon. Door middel van deze persoonsgegevens kan 040XFIT haar leden identificeren.
Wanneer u een lidmaatschap aangaat bij 040XFIT, worden bij uw inschrijving persoonsgegevens verzameld en verwerkt. Deze persoonsgegevens zijn:

– NAW-gegevens
– E-mailadres
– Geboortedatum
– Foto
– Bankrekeningnummer
– Medische gegevens

Doel

Uw persoonsgegevens zullen worden gebruikt ter registratie en uitvoering van uw lidmaatschap bij 040XFIT. Uw bankrekeningnummer wordt gebruikt om de maandelijkse lidmaatschapskosten af te schrijven. Uw e-mailadres wordt gebruikt om u per e-mail te informeren over speciale acties van 040XFIT die voor u interessant kunnen zijn. Daarnaast wordt uw e-mailadres gebruikt om uw aanvraag tot lidmaatschap online te kunnen bevestigen.

Uw NAW-gegevens en uw geboortedatum worden opgeslagen om vast te kunnen leggen met wie er een overeenkomst is aangegaan. Uw foto wordt opgeslagen om fraude betreffende entree pand tegen te gaan. Uw medische gegevens kunnen worden opgeslagen indien u dit prettig vindt. Denk hierbij aan een blessure die u heeft, zodat daar rekening mee kan worden gehouden bij uw begeleiding. De medische gegevens worden alleen verwerkt indien u daar toestemming voor verleend.

Overdracht persoonsgegevens

040XFIT draagt uw gegevens over aan SportBit en/of Virtuagym in het kader van de uitvoering van de verwerking van uw persoonsgegevens.
040XFIT kan uw persoonsgegevens overdragen aan derden indien een wettelijke verplichting dit verlangt.

Beveiliging

040XFIT gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u aan ons toevertrouwt. Alleen geautoriseerde personen binnen 040XFIT hebben toegang tot uw persoonsgegevens.

Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens

040XFIT zal uw persoonsgegevens na opzegging van het lidmaatschap wissen, tenzij u uw uitdrukkelijke toestemming verleent aan 040XFIT om uw persoonsgegevens te bewaren.
U kunt ten alle tijde inzage vragen in uw persoonsgegevens. Zo kunt u zien welke persoonsgegevens 040XFIT van u heeft vastgelegd.
Indien 040XFIT persoonsgegevens van u heeft vastgelegd die onjuist zijn, heeft u het recht om deze persoonsgegevens te laten wijzigen.
Wanneer u aanspraak wil maken op een van de bovenstaande rechten die u heeft, wordt u vriendelijk verzocht daarover een e-mail te sturen naar info@crossfit-geldrop.nl

 

Media

040XFIT maakt gebruik van media welke eigendom is van 040XFIT of van derde partijen, waarvan 040XFIT toestemming heeft of gebruik maakt van insluiting op onze website. Door gebruik te maken van deze media gaat u akkoord met de voorwaarden die worden gesteld door de rechthebbenden van deze media.